Slide 1

. PUDM Sp. z o.o. .

Budujemy dla użytkownika - nie dla sztuki

O firmie

logo

O firmie

Przedsiębiorstwo Usług
Drogowo-Mostowych Sp z o.o.


to firma z wieloletnim doświadczeniem.
W wyniku prywatyzacji przekształcone zostało w 1997 roku w spółkę akcyjną. Organizacją i zarządzaniem od początku zajmuje się prezes zarządu
dr inż. Stanisław Kamiński.

Przedsiębiorstwo oferuje usługi
w zakresie robót drogowych

na terenie województwa pomorskiego, szczególnie w powiecie kościerskim i kartuskim. Realizujemy zarówno małe zlecenia( np.: budowa wjazdów na posesje), jak i duże, dotyczące kompleksowej budowy ulic. Podczas pracy kładą szczególny nacisk na terminowość oraz wysoką jakość wykonywanych robót przy wykorzystaniu najnowszych technologii i materiałów budowlanych dostępnych na rynku.

Spółka realizuje zlecenia w systemie generalnego wykonawstwa,
jak również podwykonawstwa.

Oferta firmy obejmuje specjalistyczne i złożone zadania w zakresie branży budowlanej
(np. sieci wod - kan, elektryczne, drogi i place, roboty ziemne) poczynając od projektu technicznego, poprzez realizację aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie - zgodnie z życzeniem Inwestora. Jest to możliwe dzięki doświadczonej inżynieryjno-technicznej i wykonawczej kadrze, która nieustannie podnosi kwalifikacje.

Firma oferuje również usługi sprzętowo-transportowe.

Przedsiębiorstwo dysponuje zapleczem maszynowym oraz wytwórnią mas bitumicznych. Dzięki własnemu laboratorium, może prowadzić bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót oraz produkowanych mas bitumicznych i betonowych. Pozwala to utrzymać wysoki standard inwestycji.Zarząd i pracownicy przedsiębiorstwa od lat kierują się mottem:
"Budujemy dla użytkownika - nie dla sztuki". Pamiętają, że realizują drogi zarówno dla kierowców jak i pieszych. Nie tylko tych obecnych, ale i dla przyszłych pokoleń. To właśnie użytkownicy stale poddają ocenie efekty naszej pracy, bowiem dobrze wykonane zadanie służy ludziom i daje dużo satysfakcji.

mobile

Oferta

Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Sp z o.o. świadczy usługi w zakresie:

budowy i remontów

dróg, ulic i placów

produkcji mas

i wykonywania nawierzchni bitumicznych

wykonywanie nawierzchni

z kostki betonowej i innych elementów betonowych

"Budujemy dla użytkownika - nie dla sztuki"

Do największych zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Drogowo-Mostowych Sp z o.o. w ostatnich latach należą m.in.:

• Współrealizowanie dla GDDKiA przebudowy głównej trasy przejazdowej przez Kościerzynę, tj. drogi krajowej nr 20

• Budowa dróg i parkingów w Gminie Miejskiej Kościerzyna, tj.:
*Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie
* Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację ulicy Dworcowej w Kościerzynie
* Poprawa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku ul. Strzelecka - Strzelnica w Kościerzynie

*Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie
*Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"
* Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej poprzez modernizację układu drogowego w Kościerzynie łączącego Szpital Specjalistyczny z węzłem integracyjnym na dworcu kolejowym i Pomorską Kolej Metropolitarną
* Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych i asfaltowych w granicach miasta Kościerzyna

• Budowa i remonty dróg dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, tj.:
* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Lublewo (gmina Kolbudy), Nowa Karczma i Przywidz.
* Remont drogi woj. 214 Łeba - Warlubie
* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowościach Raduń i Dziemiany
* Przebudowa dojazdów do wiaduktu kolejowego w ciągu drogi woj. nr 235 w m. Kalisz

Adres
Drogowców 6,
83-400 Kościerzyna
Pomorskie

E-mail
biuro@pudm.pl

Telefon
58 6863151

FAX
58 6864073

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas wiadomość

Kliknij tu